committee

Organizing Committee

 • General chair: Zhiru Zhang, Cornell University
 • PC chair: Yun (Eric) Liang, Peking University
 • Publicity chair: Zhenman Fang, Xilinx
 • Finance chair: Jieming Yin, AMD Research
 • Sponsorship chair: Guojie Luo, Peking University
 • Travel chair: Bo Yuan, Rutgers University
 • Web chair: Cunxi Yu, Cornell University
 • Contact: asap2019@csl.cornell.edu

Technical Program Committee

 • Kubilay Atasu , IBM Research - Zurich
 • Yuko Hara-Azumi , Tokyo Institute of Technology
 • Jason Bakos , University of South Carolina
 • Philip Brisk , University of California, Riverside
 • Yungang Bao , ICT China
 • Anupam Chattopadhyay , Nanyang Technological University
 • Ray Cheung , City University of Hong Kong
 • Sudipta Chattopadhyay , SUTD Singapore
 • Xiang Chen , George Mason University
 • Steven Derrien , University of Rennes
 • Ken Eguro , Microsoft
 • Xin Fang , Qualcomm
 • Zhenman Fang , SFU
 • Diana Goehringer , TU Dresden
 • Xinfei Guo , Mellanox Technologies
 • Martin Herbordt , Boston University
 • H. Peter Hofstee , IBM Austin
 • Ruirui (Raymond) Huang , Alibaba
 • Paolo Ienne , Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
 • Changhee Jung , Virginia Tech
 • Jingfei Jiang , NUDT
 • Sang-Woo Jun , UC Irvine
 • Ryan Kastner , University of California, San Diego
 • Gai Liu , Xilinx
 • Herman Lam , University of Florida
 • Jingwen Leng , Shanghai Jiao Tong University
 • Byeong Kil Lee , University of Colorado, Colorado Springs
 • Weifeng Liu , China University of Petroleum
 • Xue (Shelley) Lin , NorthEastern University
 • Weiqiang Liu , Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 • Jean-Michel Muller , CNRS, Laboratoire LIP (CNRS, ENS Lyon, INRIA, UCBL)
 • Seda Ogrenci Memik , Northwestern University
 • Viktor K. Prasanna , University of Southern California
 • Ann Gordon-Ross , University of Florida
 • Kyle Rupnow , Inspirit IoT
 • Hayden Kwok-Hay So , University of Hong Kong
 • Benjamin Carrion Schafer , University of Texas at Dallas
 • Marco Domenico Santambrogio , Politecnico di Milano
 • Shreesha Srinath , Esperanto Technologies
 • Theocharis Theocharides, University of Cyprus
 • Jürgen Teich,University of Erlangen-Nuremberg
 • Wujie Wen, Florida International University
 • Jingling Xue, University of New South Wales
 • Bo Yuan, Rutgers University
 • Fan Yang, Fudan University
 • Jieming Yin, AMD Research
 • Marina Zapater, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
 • Wei Zhang, Hongkong Science and Technology (HKUST)
 • Roger Moussalli, Two Sigma